تعمیر میل لنگ سی ان جی

  • Home
  • /
  • تعمیر میل لنگ سی ان جی

تعمیر میل لنگ سی ان جی :

تعمیر میل لنگ سی ان جی بدون جوشکاری و اعمال دما و حرارت و تاب در میل لنگ با تکنولوژی روز دنیا

میل لنگها علی الخصوص میل لنگهایی مانند میل لنگ کمپرسور سی ان جی که فشار بسیار زیادی بر روی آنهاست

دارای حساسیت بسیاری هستند .که باید در شرایط بالانس مطلوب در سیستم بسته شوند.

تعمیر میل لنگ سی ان جی بدون جوشکاری و اعمال حرارت و ایجاد تاب

در اثر علل فراوان مانند نرسیدن روغن ، روغن نامرغوب ، شی خارجی در روغن و . . . یک میل لنگ 

دچار خراشیدگیهای شدید و در اصطلاح عام یاتاقان میزند .در بازسازی میل لنگ روشهای سنتی زیادی

وجود دارد که هر یک مشکلات خاص خودش را دارد .

روشهای سنتی تعمیر میل لنگ :

1 : روش جوشکاری زیر پودری :

در این روش میل لنگ را بروش جوش زیر پودری ترمیم میکنند .در مکانیزم زیرپودری حدود 2200 تا 2800 درجه

در نقطعه جوش دما اعمال میشود.در این حالت میل لنگ به درجه ای از سرخ شدگی میرسد و ساختار 

میل لنگ بواسطهاین شوک بزرگ دچار دگرگونی میشود.معمولا بعد از بازسازی بروش زیرپودری میل لنگ از 

محل جوش بسیار مستعد ترک وشکست میباشد .در میل لنگهای سی ان جی که دارای سرعت زیادی است

و فشار زیادی هم بر روی آن است این روش بازسازی کاملا