تعمیر میل لنگ

  • Home
  • /
  • تعمیر میل لنگ

تعمیر میل لنگ  :

تعمیر میل لنگ بدون جوش بدون اعمال حرارت و تابیدگی میل لنگ

مرکز تخصصی تعمیر میل لنگ بدون جوشکاری انواع ماشین آلات صنعتی ، انواع کشتی های باری و . .. 

انواع کمپرسورها، انواع ژنراتور، ماشینهای سبک و سنگین و . . . بدون کوچکترین جوشکاری و ایجاد تاب بر روی میل لنگ

تعریف و شناخت کلی میل لنگ :

میل لنگ قطعه ای است که حرکت دورانی موتور را تبدیل به حرکت خطی میکند .

میتوان گفت میل لنگها مهمترین بخش یک موتور و سیستم های مولد بشمار میروند .

اگر میل لنگ بدرستی بالانس نباشد و در شرایط درستی کارنکند ، اگر نگوییم که از نظر مکانیکی

به زودی دچار مشکلات فاجعه بار خواهیم بود، دست کم سیستم ما همیشه با رزنانس و ارتعاش بالا

کار خواهد کرد که این به مرور زمان بر روی قطعات رفت و برگشتی تاثیر مستقیم خواهد داشت واز نظر

ساختاری آنان را با خستگی مواجه خواهد نمود .

دلیل خرابی میل لنگ :

معمولا تعمیر میل لنگ بدلایل زیر اتفاق می افتد :

الف : نرسیدن روغن به میل لنگ که یا بدلیل خرابی اویل پمپ است و یا بدلیل گرفتگی مسیر سیکل روغن کاری است .

ب : کار کردن بیش از حد میل لنگ ب