پوشش دهی کروم سخت

  • Home
  • /
  • پوشش دهی کروم سخت

پوشش دهی کروم سخت

فرآیند کروم سخت :

ایجاد یک لایه از کروم بر روی “اجسام رسانای فلزی” بمنظور جلوگیری از سایش

و یا بالابردن مقاومت سطح قطعات به روش الکترولیز  را “پوشش دهی کرم سخت می گویند .

خواص اصلی  کروم سخت :

  • 1 : سختی و مقاومت در مقابل سایش

سختی متوسط کروم برابر با 1000-850 ویکرز که معادل

با 70 راکول C یا 800 برینل می باشد.

پوشش دهی کروم سخت بر روی انواع قطعات صنعتی

2 :    مقاومت در مقابل خوردگی و حرارت 

کرم در مقیاس وسیعی برای جلوگیری از خوردگی قطعات فلزی 

در محیط های شیمیایی استفاده میشود.زیرا بدلیل دانه بندی ریز 

مقاومت زیادی در برابر اکسیداسیون داراست .

پوشش دهی کروم سخت بر روی قطعات صنعتی انواع شفت و انواع محور

3 :    ضریب اصطکاک پایین وعدم چسبندگی با مواد

یکی از خواص مهم پوشش کرم سخت،پائین بودن انرژی سطحی

و دارای کمترین ضریب اصطکاک می باشد . از طرف دیگر این پوشش

قابل پرداخت به سطحی کاملا براق می باشد.

پوشش دهی کروم سخت بر روی انواع محور شافت و غلطک صنعتی

5 : خواص پارا مغناطیس

یکی از خواص پوشش کرم سخت خاصیت پارامغناطیسی آن است و بهمین دلیل 

ازین پوشش جهت غیر مغناطیس کردن سطوح قطعات می توان استفاده نمود.

پوشش دهی کروم سخت بر روی شافت و محور صنعتی

 6 : پوشش نسبتا سرد :

پوشش کروم نوعی پوشش سرد بشمار میرود و میتوان قطعات حساس را بدون

ترس از تغییر فرم (مانند جوشکاری )پوشش داد .

پوشش دهی کروم سخت بر روی قطعات صنعتی

7 : چسبندگی بسیار خوب :

این پوشش دارای چسبندگی محکم با “اکثر” فلزات رایج در صنعت می باشد 

چسبندگی خوب با سختی بالا پوششی واقعا راهگشا در صنعت است 

پوشش دهی کروم سخت بر روی انواع قطعات و غلطک
پوشش دهی کروم سخت بر روی غلطک امباس

تاثیر درجه حرارت بر میزان سخت پوشش کروم سخت : 

سختی کروم در دمای  بالاتر از 200 درجه  شروع به “کاهش “می کند.

در دماهای بالاتر از 420 درجه نباید از کروم سخت استفاده نمود .

توانمندیهای ما :

پوشش دهی کروم سخت انواع روتور و محورهای بزرگ تا 6 متر . 

پوشش دهی کروم سخت قطعات نفت و گاز و ولوهای درگیر با اسید 

پوشش دهی کروم سخت غلطک های امباس

سنگ زنی شفتهای کروم سخت شده تا طول 6 متر و قطر 1200