تعمیر نازل سی ان جی (CNG)

  • Home
  • /
  • service
  • /
  • تعمیر نازل سی ان جی (CNG)

نازلهای سی ان جی یکی از مهمترین ادوات در سیستم سوختگیری جایگاهها هستند.

نازلهای س ان جی بدلیل بازوبسته شدن بسیار زیاد در یک روز ،به طور متوسط هر 2 تا 4 ماه نیاز به سرویس دارند .

نازلهای پرکاربرد در صنعت سوخت CNG اکثرا نازلهای TK16 , RK4 , TK15  می باشند که در این بین نازل TK16

بیشترین تعداد را در سطح کشور داراست .

این نازل بدلیل راحتی کار ، سبک بودن ، تعمیر ساده تر نسبت به نازلهای مشابه و قیمت

مناسب نسبت به نمونه های دیگر ، انتخاب اول شرکتهای تامین کننده است .

تعمیر نازل سی ان جی تعمیر نازل tk16