قطعات جایگاه CNG

قطعات جایگاه سی ان جی – CNG

شرکـــــت سپهـــــــر حامیـــــــن صـــــــــدرا

واحد تامین قطعات ما در کوتاهترین زمان و با بهترین قیمت نسبت به سفارش قطعات مشتریان

عزیز اقدام و قطعات را در اسرع وقت بدست مشتریان خواهد رساند .

رویکرد :

  یکی از رویکردها و اهداف شرکت سپهر حامین صدرا در تامین قطعات ایستگاههای سی ان جی ،رساندن قطعات

، مستقیما بدست مصرف کننده (جایگاهداران ، بهره برداران ) و حذف واسطه در این بین و در نهایت کاهش قیمت

و رضایت خاطر مشتریان می باشد که البته این امر در نهایت حجم بالای فروش در شرکت را موجب شود .

ساخت شاتون

انواع شاتون

ساخت راد پیستون کمپرسور

انواع پیستون مراحل LP و HP و پیستون رینگ و پکینگ سیل

ساخت ولو کمپرسور

انواع ولو کمپرسور مراحل 1 , 2 , 3  و کانسنتریک

تعمیر کراس هد بهمراه ساخت کراس هد بصورت صفرتا100

انواع کراس هد بابیتی و برنزی