تعمیریاتاقان ثابت کمپرسور

  • Home
  • /
  • تعمیریاتاقان ثابت کمپرسور

تعمیریاتاقان ثابت کمپرسور :

میل لنگ کمپرسورهای سی ان جی مانند تمامی میل لنگهادر جهان در دو سمت دارای لنگ ثابت هستند که وظیفه کنترل میل لنگ حین دوران را برعهده دارند.این لنگ های ثابت درمیل لنگهای مختلف با دو مکانیزم و روش FIX و محکم میشوند :

تعمیریاتاقان ثابت کمپرسور های سی ان جی (CNG) با پوشش دهی بابیت بروش متال اسپری و گریز از مرکز

الف : سیستم بلبرینگ – مانند کمپرسورهای FTI و هوایار و اینترمک و . . .

ب : سیستم یاتاقان ثابت – مانند کمپرسورهای هوایار و NUVO PIGNONE

تعمیریاتاقان ثابت کمپرسور های سی ان جی،بابیت ریزی یاتاقان ثابت کمپرسورهای سی ان جی،یاتاقان ثابت

یاتاقانهای ثابت در کمپرسورها معمولا دارای قیمتهای بالایی هستند.

پوشش این یاتاقانها در اکثر مواقع آلیاژ  بابیت میباشد.

با توجه به ابعاد و خصوصیات ماشینکاری دقیق دارای قیمتهای بالایی در کمپرسورهای سی ان جی (CNG)هستند.

یکی از بهترین راه ها برای صرفه اقتصادی در اورحال ها ، بازسازی یاتاقانهاست.

استفاده از پوشش های مرغوب بهمراه ماشینکاری دقیق با ماشین آلات ثابت تراشی یاتاقان این امکان را میدهد که بتوانیم یاتاقانهای ثابت را به بهترین شکل و با بالاترین دقت ممکن بازسازی نماییم.

تعمیریاتاقان ثابت کمپرسور های سی ان جی(CNG) با آلیاژ بابیت و برنز

” تصور بالا “ماشینکاری بعد از پروسه تعمیریاتاقان ثابت کمپرسور هوایار را نشان میدهد .

یاتاقانهای ثابت پس از بازسازی و پوشش دهی بابیت در جای خود بسته شدند و توسط سیستم ثابت تراش با دقت بسیار بالایی ماشینکاری شد.

مکانیزم عملکرد یاتاقانهای ثابت بگونه ای است که بایستی با بالاترین دقت و هر دو بصورت همزمان ماشینکاری شوند .

تعمیریاتاقان ثابت کمپرسور :

همانطور که در سطوح بالا توضیح داده شد یاتاقانهای ثابت بدلیل مکانیزم های کاری دارای سطوح نرمی هستند که بدلایل متعددی همچون نرسیدن روغن،مشکلات مکانیکی و . . . دچار خرابی میشوند.

در بسیاری مواقع یاتاقانهای ثابت کمپرسور قابل تعمیروبازسازی هستند و میتوان دوباره آنها را راه اندازی نمود.

یاتاقانهای ثابت در شرکت سپهر حامین صدرا به دو روش بابیت ریزی میشوند :

الف : بابیت ریزی یاتاقان توسط سیستم گریز از مرکز – ب :بابیت ریزی یاتاقان توسط تکنولوژی متال اسپری 

که در هر پروسه یاتاقان با دقت بالا ماشینکاری و در پوسته  کمپرسور نصب خواهد شد