تعمیر رادپیستون کمپرسور

  • Home
  • /
  • تعمیر رادپیستون کمپرسور

تعمیر رادپیستون کمپرسور   :

در کمپرسورهای سی ان جی بدلیل فاصله زیاد بین شاتون و پیستون 

از رابطی بنام راد پیستون (piston rod ) استفاد میشود .

سطح راد پیستون بکمک پکینگ های آب بندی وظیفه آب بندی و جلوگیری از برگشت

 گاز از منطقه فشرده سازی به عقب را بر عهده دارد .

این سطوح به مرور زمان دچار خوردگی ، سایش و کاهش

سایز میگردد .

 

سطوح راد پیستون کمپرسورهای پتروشیمی : 

در کمپرسورهای پتروشیمی این سطوح با پوششهای تنگستن کارباید و 

یا سرامیک ها پوشش داده میشود و در کمپرسورهایی مانند کمپرسورهای

سی ان جی و برخی کمپرسورهای هوا سطح راد پیستونها دارای

پوشش با دیگر سخت کننده های سطح می باشد .

 

سختی سطحی  :

سطح رادپیستون کمپرسورها در طراحی های مختلف دارای پوششهای مختلفی است.

که این مهم و تفاوت در متریالهای پوشش سختی متفاوتی را حاصل میگردد.

اما در اکثریت کمپرسورها معمولا ، دارای حداقل 50RC سختی می باشد .

بازسازی رادپیستون کمپرسور تعمیر رادپیستون کمپرسور سی ان جی

تعمیر راد پیستون کمپرسور  – روشهای  Hard Chrome – MetalSpray

تعمیرات راد پیستون کمپرسورها ، از کمپرسورهای هوا تا کمپرسورهای CNG

 و پتروشیمی ، بدلیل فشار کاری و تنش وارده از حساسیت بالایی برخوردار است.

سطوح این راد پیستونها با انتخاب روش درست در مهندسی سطح بازسازی 

میشوند .

 

باخوردگیهای بالا که با کروم قابل بازسازی نیست چه کنیم ؟

قالب کلی در تعمیر راد پیستون ها : 

ما توسط تکنولوژی  Hard chrome قادریم خوردگیهای زیر 1 میلیمتر و توسط تکنولوژی

متال اسپری قادریم خوردگیهایی تا 5 میلیمتر و گاها بالاتر را بازسازی نماییم.در شرایط خاص

خوردگیهایی بیش از این مقدار نیز قابل بازسازی است 

بازسازی رادپیستون کمپرسور تعمیر رادپیستون کمپرسور سی ان جی

تعمیر راد پیستون کمپرسور های پتروشیمی ؛ سی ان جی و . . .   :

تعمیر راد پیستون کمپرسورهای پتروشیمی ،پالایشگاهها بصورت تضمینی

تعمیر راد پیستون کمپرسورهای سی ان جی :

تعمیر رادپیستون کمپرسورهای FTI

تعمیر رادپستون کمپرسور KWANGSHIN (هوایار) 

تعمیر رادپیستون کمپرسور SAFE

تعمیر رادپیستون کمپرسور DELTA

تعمیر رادپستون کمپرسور NUOVO PIGNONE

تعمیر رادپیستون کمپرسور GREENFIELD