تعمیر شاتون کمپرسور

  • Home
  • /
  • تعمیر شاتون کمپرسور

تعمیرات شاتون کمپرسور :

شاتونها در موتورها و کمپرسورها قطعات بسیار حساسی هستند.

از یک سمت به میل لنگ کوپل میشوند و از سمت دیگر یا به

پیستون (در اتومبیل و ژنراتورها )و یا به کراس هد (در کمپرسورها) متصل است.

نوع حرکت شاتون باعث میشود تا نیروی کششی بسیاری در هنگام کار بر آن واردشود

که به مرور زمان باعث بهم ریختن سایز و بروز عیب برای شاتون خواهد شد .

connecting rod

شاتونها در طول مدت کاری بر اثر فشارهای وارده دچار بهم ریختگی سایز جای یاتاقان

یا به عبارت دیگر بیضی شدن محل یاتاقان میشوند.این مشکلات باعث بهم ریختن قطر داخلی

یاتاقان (حتی یاتاقانهای نو ) میشود .و در تلرانس بین یاتاقان و میل لنگ بهم میریزد .

ماتوسط ماشین تراش شاتون و سیستم سنگ زنی شاتون قادریم که شاتون را اصلاح

و به سایز دقیق بازگردانیم .

Connecting-Rod

نمایی از شاتون کمپرسور سی ان جی FTI در تصویر بالا دیده میشود .

بر روی شاتون کمپرسورهای سی ان جی(CNG) فشار زیادی در حین کار وجود دارد .

زیرا فشار داخل سیلندر کمپرسور به تفکیک بسیار بالاست

و این باعث میشود که شاتون متحمل فشار بسیار زیادی باشد.

تعمیر شاتون کمپرسور سی ان جی و پتروشیمی

تعمیر شاتون کمپرسور – تصویر بالا ماشین کاری شاتون کمپرسور را بر روی سیستم شاتون تراش نشان میدهد . 

 

بازسازی شاتون به دو روش انجام میشود :

الف کوتاه کردن و سنگ زنی شاتون 

ب :پوشش دهی – سنگ زنی و سایز کردن شاتون 

 

روش الف در مواقعی استفاده میشود که شاتون دارای ضخامتی باشد

که بتوان پس از کوتاه کردن داخل آن را ماشین کاری کرد.

روش ب : در مواقعی استفاده میشود که شاتون از نظر ضخامتی ظریف باشد و جا برای

ماشین کاری نداشته باشددر این حالت شاتون توسط متال اسپری پوشش دهی میشود

و سپس توسط سنگ زنی به سایز دقیق خواهد رسید.

تعمیر شاتون کمپرسور سی ان جی ،تعمیر شاتون کمپرسور پتروشیمی

تعمیر شاتون ژنراتورهای مولد و . . . در تخصص متخصصان ماست.