تعمیر میل لنگ سی ان جی

  • Home
  • /
  • تعمیر میل لنگ سی ان جی

تعمیر میل لنگ سی ان جی بصورت تخصصی بدون جوشکاری :

تعمیر میل لنگ سی ان جی بصورت تخصصی

میل لنگهای کمپرسورهای سراسر کشور تضمینیتعمیر میل لنگ سی ان جی بصورت تخصصی

تعمیر کلیه میل لنگهای صنعتی علی الخصوص میل لنگ سی ان جی

بدون جوشکاری و اعمال دما و حرارت و تاب با تکنولوژی روز دنیا

میل لنگهایی مانند میل لنگ کمپرسور سی ان جی که قدرتی سرعتی هستند 

دارای حساسیت کاری بسیاری هستند

تعمیرمیل لنگ بدون جوشکاری بروش متال اسپری

تعمیر تخصصی میل لنگهای صنعتی

تعمیر میل لنگ (CNG)

دلیل خرابی چیست ؟

در اثر علل فراوان مانند نرسیدن روغن ، روغن نامرغوب ، شی خارجی در روغن و . . .

یک میل لنگ آسیب میبیند .در بازسازی میل لنگ روشهای سنتی زیادی

وجود دارد که هر یک مشکلات خاص خودش را دارد .

 

روشهای سنتی تعمیر میل لنگ :

1 : روش جوشکاری زیر پودری :

در این روش همانطور که از نامش پیداست میل لنگ را بروش جوش زیر پودری

ترمیم میکنند .در جوشکاری زیرپودری نقطه جوش حدود 2200 تا 2800 درجه

گرم میشود.در این حالت میل لنگ به درجه ای از سرخ شدگی میرسد و ساختار 

میل لنگ بواسطه این شوک بزرگ دچار دگرگونی میشود.معمولا بعد از بازسازی

بروش زیرپودری میل لنگ از محل جوش بسیار مستعد شکست میباشد .در میل لنگهای قدرتی

سرعتی مانند سی ان جی این روش مردود است.

 

2 : روش سنگ زنی و پایین بردن سایز میل لنگ :

دراین روش با سنگ زدن میل لنگ و پایین بردن سایز از یاتاقان با قطر کوچکتری استفاده میشود .

عیب این روش در این است که سایز میل لنگ تغییر میکند و با هر بار تعمیرات

باید بدنیال یاتاقان آن بود .

3 : روش متال اسپری تکنولوژی روز دنیا در تعمیر میل لنگ :

تعمیر میل لنگ سی ان جی تعمیر میل لنگ بدون جوشکاری و ایجاد تاب در میل لنگ

بازسازی میل لنگ بروش متال اسپری – روش روز دنیا

مابا دارا بودن تکنولوژی متال اسپری قادریم که هر میل لنگی را به سایز اصلی برگردانیم .

در این روش هیچ دمای خطرناکی به میل لنگ اعمال نمیشود و میل لنگ با شرایط نرمال

بازسازی به سایز اولیه بازمیگردد .

برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش مهندسی سطح – تعمیرات میل لنگ مراجعه فرمایید.