تعمیر هوزینگ سروته میل لنگ

  • Home
  • /
  • تعمیر هوزینگ سروته میل لنگ

تعمیر هوزینگ سر و ته میل لنگ :

در میل لنگهایی که از دو سمت ثابت توسط  بلبرینگ مهار میشوند از دو عدد هوزینگ استفاده میشود.قطر داخل این هوزینگ ها با کونس بیرونی بلبرینگ درگیر میشود و کونس داخلی بلبرینگ نیز معمولا بر روی شفت بسته میشود .

در هنگام دوران میل لنگ قطر خارجی بلبرینگ با هوزینگ ثابت است و قطر داخلی بلبرنگ با میل لنگ دوران میکند.این هوزینگ ها ذاتا قطعات دقیقی هستند و چه از نظر ابعادی و چه از نظر دقت بسته شدن بر روی پوسته.

زیرا عملکرد میل لنگ به مقدار بسیار زیادی تابع موقعیت درست این دو هوزینگ در سروته خود است.

تعمیر هوزینگ سروته میل لنگ کمپرسور

زمانیکه کونس بیرونی بلبرینگ بدلیل مشکلات ایجاد شده با هوزینگ دچارخلاصی شود،

کونس بیرونی بجای ثابت بودن با میل لنگ دوران میکند و دیگر ثابت نیست،

هرچند میل لنگ در هر لحظه روغنکاری میشود اما حرارت تولیدی باعث بالا رفتن حرارت روغن و اجزای مکانیکی میشود.

تعمیر هوزینگ سروته میل لنگ :

هوزینگ سروته میل لنگ در هنگام بروز مشکل با تفسیری که بیان شد مشکلات زیادی را در پی دارد.

برای بهینه سازی کمپرسور، تعمیر هوزینگ سروته میل لنگ بسیار مهم و حیاتی است.

ما به دو روش این هوزینگ ها را بازسازی مینماییم .

ما با تکنولوژی های مختلف پوشش دهی خوردگیهای چند دهم تا چند میلیمتر را جبران و هوزینگ را به ابعاد ابتدایی بازمیگردانیم.

روشهای بازسازی :

روشهای بازسازی هوزینگ سروته میل لنگ بایستی مبتنی بر اصول پوشش دهی مهندسی باشد.

هرگز نمیتوانیم برای تعمیر هوزینگ سروته میل لنگ از روش های welding یا جوشکاری استفاده نماییم

زیرا بدلیل حساسیت ابعادی جوشکاری باعث آسیب جدی قطعات میشوند.

.ما قادریم به روش متال اسپری و کروم سخت هوزینگها را بدون اعمال حرارت و خطرات دفورمگی بازسازی و به سایز ابتدایی بازگردانیم.

این مهم شامل نمامی هوزینگهای فولادی ، چدنی و . . . میشود.