تعمیر کراس هد گاید

  • Home
  • /
  • تعمیر کراس هد گاید

تعمیر کراس هد گاید  :

کراس هد گاید همانطور که از نامش پیداست راهنما و GUIDE در مسیر رفت و برگشت کراس هد میباشد .

تعمیر کراس هد گاید کمپرسور سی ان جی(CNG)

تعمیر کراس هد گاید :

نعمیر کراس هد گاید کمپرسور :

این قطعه در برخی از کمپرسورها از پوسته میل لنگ جداست (کمپرسورهای FTI ) و در برخی

از کمپرسورها بصورت یکپارچه با پوسته میل لنگ (کمپرسورهای هوایار  ) میباشد .                             

به مروز زمان در طول کار ، قطر داخلی کراس هد گاید با افزایش قطر مواجه و این مسئله

باعث افت فشار روغن و ایجاد رزنانش و لرزش در کمپرسور خواهد شد .

که این لرزش میتواند به مرور زمان باعث مشکلات مکانیکی وخسارات در کمپرسورها گردد.                                                                                                                 

ما قادریم که این قطعات را بروشهای پوشش دهی روز دنیا بازسازی و به چرخه مفید کاری بازگردانیم .

جنس کراس هد گاید :

کراس هد گاید معمولا از متریال چدن یا متریال فولاد ساخته میشوند .

تعمیر کراس هد گاید : 

ضخامتهای خوردگی :

ضخامتهای خوردگی در این قطعه متفاوت است .

در طول مدت زمان بازسازی این قطعات از ضخامتهای چند دهم تا چند میلیمتر را شاهد بوده ایم ک

ه در اثر کارکرد طولانی در سیستم بوجود آمده است .

تعمیر این قطعه در ضخامتهای پایین توسط مکانیزم کروم سخت

خوردگیهای ضخامت بالا :

تعمیر کراس هد گاید کمپرسور در ضخامتهای بالا توسط مکانیزم متال اسپری صورت خواهد گرفت.

در این روش خوردگیهایی تا چند میلیمتر را به راحتی میتوان پوشش دهی و جبران نمود.

تعمیر کراس هد گاید کمپرسور چدنی و فولادی

نمای روبرو : کراس هد گاید یک کمپرسور در حال تعمیر

تعمیر کراس هد گاید کمپرسور – تصویر بالا نمای بلوک سیلندر کامل بهمراه کراس هد گاید بصورت یکپارچه

در برخی از سیستمها همانطور که گفته شد کراس هد گاید با پوسته میل لنگ بصورت یکپارچه طراحی شده.

در بلوک سیلندر بالا این مهم به وضوح نشان داده میشود.

ابتدا عملیات پوشش دهی با توجه به ضخامت مورد نیاز انتخاب میشود .

سپس پوسته کراس هد گاید با تجهیزات مورد نیاز ماشین کاری  و در نهایت عملیات سنگ زنی و پرداخت کاری صورت میگیرد .