درباره ما

  • Home
  • /
  • درباره ما

درباره ما                                    About us

شرکت سپهر حامین صدرا در سال 1393 در تهران به ثبت رسید .

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت سالها تجربه در رمینه مهندسی سطح ، انواع فرآیندهای

جوشکاری و طراحی و ماشینکاری سی ان سی را با خود بهمراه  داشتند .